open dag basisscholen

Hazesprong_basisschool_hazekampTijdens de open dag kunt een praatje maken met de leerkrachten, met een van de ouders van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging of met de directeur. Ook kunt u dan een rondgang door de school maken.

 

 

 

 

Hazekamp_basisschool_ Nijmeegse School Vereniging II_NSV2De open dag is met name bedoeld voor belangstellende ouders die een school zoeken voor hun kinderen en daarom in de nabije toekomst een schoolkeuze kenbaar mogen maken bij de schoolwijzer. Naast beide scholen zijn BSO Bink, BSO Struin en TSO SOOS op deze open dag aanwezig. Op de websites van de scholen (www.hazesprong.nl en www.nsv2.nl) kunt u verdere informatie lezen over de open dag.

Ploegstraat

Noodwoning-1950-Dr.-Kuyperstraat-PloegstraatDe Ploegstraat ligt eigenlijk in de Landbouwbuurt.
Op deze oude foto staat een noodwoning in de Ploegstraat die toen nog, nét na de oorlog,  Dr. Kuijperstraat heette. Er stonden heel wat van dit soort houten noodwoninkjes op het veld langs de Muntweg; twee kleine slaapkamertjes en een woonkamer/keuken.
In 1950 werden de huidige woningen gebouwd.

De Landbouwbuurt bevindt zich ten noorden (a) van de Muntweg maar óók aan de zuidkant (b) van de Muntweg omdat een eerder plan de nooit gebouwde Staatsliedenbuurt inhield. Twee straten waren al neergelegd: Dr. Kuijperstraat en Mgr. Nolenstraat werden bij de Landbouwbuurt gevoegd en omgedoopt tot respectievelijk Ploegstraat en Spadestraat.

bibliotheek Muntweg

bibliotheek_2

Bibliotheek Muntweg 207 (024 – 355 27 90),
(kijk eens hier) ontplooit allerlei activiteiten zoals de babyworkshop begeleid door Inge Hendriks
BoekStart , wat ouders helpt ontdekken dat lezen van boekjes leuk en leerzaam is voor kinderen (al vanaf drie tot vier maanden genieten kinderen met hun ouders spelenderwijs van boekjes).

Heeft u vragen over het lenen van e-books, of heeft u problemen met aanmelden, downloaden van e-books of installeren van de app op uw tablet of smartphone? Kom dan naar de gratis inloopochtend. Neem als het kan uw tablet mee, zodat we u op uw eigen apparaat op weg kunnen helpen. De toegang is gratis.
Lydie van Huet exposeert schilderijen in de bibliotheek aan de Muntweg: zij is Française, getrouwd met een Nederlander en schildert al ruim twintig jaar.
Elk jaar terugkerend; de KinderBoekenWeek! Voor kinderen van 5-9 jaar. Entree: € 1,50. Kaarten verkrijgbaar in alle vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Basisschool-bezoek; afgelopen week kwam er weer een klas op bezoek bij biebjuf Miranda. Zij vertelde weer een prachtig verhaal…

sneeuw

Muntenbuurt_sneeuw_2014 (6)In heel 2014 viel er in Nijmegen  één dag sneeuw: op derde kerstdag.
Diee hele dag sneeuwde het, er waaide een harde oostenwind en en dan lag er overal (natte) papsneeuw tot 7 cm. hoog.
Het was  glad (DAR deed z’n best).
Twee dagen later spelen deze kinderen met veel plezier op het opgevroren plein.
Nog twee dagen naar Oudjaar!

Spadestraat

Spadestraat heette voorheen de Mgr. Nolensstraat, en zou in de te ontwikkelen Staatsliedenbuurt liggen; die buurt kwam er niet (er zou ook een Thorbeckeplein komen) en dus is de Spadestraat, net als de Ploegstraat, toegevoegd aan de Landbouwbuurt. In 1950 werden er woningen gebouwd in de Spadestraat.
Toch vermelden we beide straten op deze website.

ISpade_ateliers_puzzeln de Spadestraat bevinden zich de  Spade-ateliers, kijk op hun website. In 2014 bestonden de ateliers tien jaar.
Elke twee jaar kunt u de open-ateliers  in november verwachten, zo ook in het jaar 2015.

 

 

Puzzle van Rob Derks

overvalster veroordeeld

P1010385Een 36-jarige vrouw, die op de Muntweg  op 2 september 2014 ‘s-avonds een studente  aan haar haren de bosjes in trok om deze van haar geld te beroven  heeft een celstraf en 1 jaar behandeling van de rechter te horen gekregen. De studente liep op het fietspad langs de Muntweg richting Jonkerbosplein toen zij overvallen en beroofd werd. Een toevallige passant kon hulp bieden.

Kunst in de Landbouwbuurt!

De Kunstservice is het mobiele kunstplatform waar kunst uit de straat zichtbaar wordt voor u en uw buren en mensen verhalen met elkaar delen!

Kunstbus_2Vrijdag 10 oktober ‘s-middags stopt De Kunstservice  in de Dukaatstraat van 14:00 u tot 16:00 u.
Dan beginnen zij met het verzamelen van kunstwerken door bij mensen aan te bellen en de vraag te stellen of zij een werk in de rijdende expositieruimte willen exposeren dat voor hen betekenisvol is.
Kunstservice exposeert deze kunstwerken een uur lang. Na de expositie krijgt iedereen uiteraard zijn kunstwerken terug.
Het resultaat is een expositie met meer dan 25 werken en rond de 40 a 50 bezoekers die al drukdoend met elkaar in gesprek raken en vertellen over hun kunstwerk.

De kracht van de Kunstservice is dat de mensen, in een straat waar de instant spontane expositie plaatsvindt, nader tot elkaar komen. Er worden contacten opgehaald en gelegd. De kunst, of eigenlijk het verhaal achter het kunstwerk, biedt een goede aanleiding met elkaar in gesprek te gaan. Mensen maken samen een onverwachte bijzondere beleving  mee waarbij de Kunstservice fungeert als een tijdelijke nieuwe ontmoetingsruimte in de straat.

stop met roken

a645c9e7-67df-414b-b116-d6f9bbb854fc_iStock_stoproken250Vrijdag 19 september in ‘t Hert, Thijmstraat40, startmoment van de campagne Stoptober:
28 dagen stoppen met roken in oktober.
Doel van Stoptober is om mensen een positieve ervaring te geven met stoppen met roken. De steun die mensen hebben aan elkaar moet hierbij helpen en ook wordt door deze actie de stap kleiner gemaakt om voorgoed te stoppen.
Van 11.30 tot 12.00 uur, vrijdag 19e in ‘t Hert.