Smit Draad

Albert Heijn verhuist definitief naar het terrein van de voormalige Smit Draadfabriek. Artikel uit 2011 in de Gelderlander.

2014

Albert Heijn komt op het terrein.
De verkeerssituatie op de Groenestraat wordt i.s.m. bewoners (Wijkraad) verbeterd en het nieuwe terrein met Albert Heijn wordt groen ingericht. Zorg- of andere woningen worden nog niet gebouwd.

januari: update- Info.

2013
Woensdag 27 november 2013 organiseert Gemeente Nijmegen van 19:30 – 21.00 uur een informatieavond  in de SSgN, IJsbeerstraat 12, over het ontwerp-bestemmingsplan Smitdraadterrein.
Die avond krijgt u informatie over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure.
Wethouder mevrouw Hannie Kunst opent de avond. Namens ontwikkelaar Plegt Vos
zal de heer Jongbloed de ontwikkelingen toelichten en
ambtenaren van de gemeente zullen het bestemmingsplan toelichten.
Augustus 2013
Voorlichting van projectontwikkelaar Plegt-Vos over het voormalig Smit-Draad terrein
(zie de Hazenweb-website):
Opmerkelijk is dat er geen invulling meer is van de woon/zorg-functie op het terrein, de Waalboog heeft zich teruggetrokken. Overlast door de leegstand van het terrein zal snel worden aangepakt.
Wederom is duidelijk gesteld dat het hele terrein is vervuild en sanering nodig is.
Een tweede bijeenkomst voor bewoners is door Plegt-Vos in het vooruitzicht gesteld.

November 2012 besprak de gemeenteraad de visie tijdens de Politieke Avond in de Traianuskamer in het Stadhuis.
Deze visie vormt na vaststelling vervolgens weer de opmaat naar een concrete bestemmingsplanwijziging:
-meer over terrein Smit Draad-2013

2012
13 april 2012 stemde de gemeenteraad vóór het plan ‘herontwikkeling Smit Draad’.
Maar wil bijvoorbeeld de Natuurwinkel (filmpje) wel verhuizen?
-meer over de stoplichten uit Natuurwinkelfilmpje-2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *