Kruispunt Muntweg

Het kruispunt Groenestraat-Muntweg-Wezenlaan gaat in de meivakantie op de schop. Na de vernieuwing is het veiliger voor fietsers en stroomt het verkeer beter door. Het werk vindt plaats vanaf zondagochtend 27 april 0.00 uur tot en met vrijdagochtend 2 mei; het verkeer wordt omgeleid.

De huidige verkeerslichten op het kruispunt zijn verouderd en moeten vervangen worden, inclusief de ondergrondse kabels. De gemeente grijpt dit aan om aan de westzijde bij voormalig café De Muntweg werkzaamhedenMunt verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden aan te leggen, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken; zie het kaartje. Dit is afgestemd met de wijkraad Hazenkamp. Ook worden de verkeerslichten gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmannweg, zodat de verkeersafwikkeling verbetert.

Door de werkzaamheden in de meivakantie plaats te laten vinden ontstaat minder overlast voor het verkeer. Het werk vindt plaats van zondagochtend 27 april 0.00 uur tot en met vrijdagochtend 2 mei 12.00 uur. Gedurende deze week zijn de afzettingen en omleidingen als volgt:

  • Auto’s worden omgeleid met borden via de Neerbosscheweg of de St. Annastraat
  • Bussen worden omgeleid over de Graafseweg
  • Fietsers worden omgeleid via de omliggende straten
  • Voetgangers kunnen wel passeren, maar met enige hinder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *