Theeschenkerij op Koningsdag

Goffert_Theehuis_ (2)Zaterdag, Koningsdag, staat op de Goffert het ‘TheeTerras‘ van de vrijwilligers die de vroegere theeschenkerij opnieuw willen bouwen.

Wilt u meehelpen aan een fijne ontmoetingsplek?
Hier kunnen ze uw hulp gebruiken.
Loop zaterdag even langs het T huis-project op de Goffertmarkt en informeer hoe het er mee staat. Thee en taart aanwezig!

Kruispunt Muntweg

Het kruispunt Groenestraat-Muntweg-Wezenlaan gaat in de meivakantie op de schop. Na de vernieuwing is het veiliger voor fietsers en stroomt het verkeer beter door. Het werk vindt plaats vanaf zondagochtend 27 april 0.00 uur tot en met vrijdagochtend 2 mei; het verkeer wordt omgeleid.

De huidige verkeerslichten op het kruispunt zijn verouderd en moeten vervangen worden, inclusief de ondergrondse kabels. De gemeente grijpt dit aan om aan de westzijde bij voormalig café De Muntweg werkzaamhedenMunt verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden aan te leggen, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken; zie het kaartje. Dit is afgestemd met de wijkraad Hazenkamp. Ook worden de verkeerslichten gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmannweg, zodat de verkeersafwikkeling verbetert.

Door de werkzaamheden in de meivakantie plaats te laten vinden ontstaat minder overlast voor het verkeer. Het werk vindt plaats van zondagochtend 27 april 0.00 uur tot en met vrijdagochtend 2 mei 12.00 uur. Gedurende deze week zijn de afzettingen en omleidingen als volgt:

  • Auto’s worden omgeleid met borden via de Neerbosscheweg of de St. Annastraat
  • Bussen worden omgeleid over de Graafseweg
  • Fietsers worden omgeleid via de omliggende straten
  • Voetgangers kunnen wel passeren, maar met enige hinder

veel klachten over Standvast

Muntweg

Muntweg

De klachtencommissie van woningcorporaties regio Nijmegen (vertegenwoordigt 7 woningcorporaties waaronder Talis, Portaal, Standvast en Oosterpoort) ontving in 2013 zo’n 40 klachten van ontevreden huurders.
Over Talis en Standvast kwamen de meeste klachten binnen.
Standvast verhuurt veel woningen in de Muntenbuurt.
Ook Portaal verhuurt in de Muntenbuurt.

Minder bomenkap De Goffert

 

blessenEr wordt niet verder gegaan met bomen omzagen, aldus bleek na overleg deze maand tussen gemeente, uitvoerders en buurtbewoners nadat de laatsten bezwaar maakten. Wel wordt er gedund.
Wethouder Tankir besliste dat geen 2000 maar 750 bomen in vijf jaar worden gekapt. Eerder zouden in het Goffertpark zouden zo’n tweeduizend bomen geveld worden in twee jaar om het park weer in goede staat te krijgen.
Bewoners uit de Emancipatiebuurt verzetten zich tegen de kap en hadden in januari 2014 officieel bezwaar ingediend.  Info gemeente.

Smitdraadterrein

P1000155Woensdag 15 januari 2014 tussen 19.30 en 20.00 uur (kamerronde) wordt op het stadhuis  de toekomstige verkeerssituatie en groenvoorziening Groenestraat en winkels bij de ‘oude’ AH-plek op verzoek van Groen Links nog eens bekeken (Info).
In november 2013 was er  informatie over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure (ter visie in de Stadswinkel of is digitaal te vinden op www.nijmegen.nl).

Hier meer over Smitdraad.

nieuwe bomen Muntweg

Muntweg

Muntweg

Donderdag 19 december plantte de gemeente Nijmegen een aantal nieuwe beukenboompjes langs de Muntweg. Geen groot nieuws, maar toch bijzonder omdat de oudere bomen langs de Muntweg de straat een bijzonder groen beeld geven,
zie foto zomer 2013.

Theeschenkerij de Goffert

theeschenkerij_theetuin_de_GoffertVanaf de opening in 1939 lag in het Goffertpark in Nijmegen Theeschenkerij de Goffert. Stichting Theeschenkerij de Goffert zet zich in voor de heropbouw van dit architectonisch erfgoed.

Stichting Theeschenkerij de Goffert heeft als doel het herbouwen van dit architectonisch erfgoed. Tegelijkertijd wil zij voorzien in een aantrekkelijke horecavoorziening voor parkbezoekers en buurtbewoners.

Vanaf de opening in 1939 lag in het Goffertpark, tussen het stadion en het openluchtheater, theeschenkerij de Goffert. Halverwege de jaren ’70 is dit markante gebouw in verval geraakt en uiteindelijk gesloopt. Vanaf dat moment mist het volkspark niet alleen een aangename horecavoorziening, ook is hiermee een prachtig voorbeeld van “het nieuwe bouwen” uit Nijmegen verdwenen.

Omroep Gelderland maakte dit FILMPJE over het initiatief.

Architectenburo Koos van Lith maakte al enkele fraaie tekeningen en impressies (kijk ook hier) van de toekomstige theeschenkerij:
theeschenkerij_theetuin_de_Goffert_schets_tekening theeschenkerij_theetuin_de_Goffert_locatie theeschenkerij_theetuin_de_Goffert_foto_montage_van_Lith theeschenkerij_theetuin_de_Goffert

Wijkenfestival

Buurtrangers_wijkenfestval_eerste_prijs (00)Zeventig initiatiefnemers van wijk-ideeën namen zondag 24 november deel aan het Wijkenfestival in de Goffert, ook de Dukaatstraat deed mee.
Burgemeester Bruls opende het Wijkenfestival en gaf het startsein voor de presentatie van de zeventig wijk-ideeën, workshops en optredens.
Eén initiatief won de hoofdprijs: de Buurtrangers, uit het Willemskwartier.

Buurtrangers bestaan nu in verschillende wijken en de kinderen die eraan meedoen helpen de buurt schoonhouden, onder begeleiding van enkele volwassenen. De Buurtrangers uit het Willemskwartier doen het werk nu ruim 15 jaar.  interview

Buurt-preventie team

Dinsdag 19 november 2013 om 19.30 uur is er in de Aula van de SSgN, IJsbeerstraat 12, een informatiebijeenkomst over buurtpreventieteams in uw wijkje. Gemeente en politie willen de preventie-avond uw verder informeren over een veilige wijk: er wordt erg veel ingebroken in Nijmegen.
Buurtpreventieteams zijn de ‘ogen en oren’ van de wijk en zij leveren een bijdrage aan het veilig maken en houden van die wijk. Initiatiefnemers van verschillende buurtpreventieteams zijn die avond aanwezig om te vertellen over de werkwijze van buurtpreventie.